Casa Corpului Didactic Teleorman


La adresa http://ccd.isjtr.ro puteți accesa site-ul Casei Corpului Didactic Teleorman


Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud-Muntenia, proiect POCU, CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

     CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Detalii și pe site-ul CCD


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. II An școlar 2017-2018

 

 


ARHIVĂ 2012-2015