Comunicat de presă - 17.04.2013

     Miercuri, 17 aprilie, până la ora 16.00, în județul Teleorman au fost înregistrate 2074 cereri de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013-2014. Din totalul acestora, 1984 sunt cereri valide, iar 90 invalide.

     Înscrierile s-au desfăşurat în condiţii optime, în tot județul, fără situaţii speciale în ceea ce priveşte funcţionarea aplicaţiei informatice.

     Reamintim că toate cererile completate on-line trebuie să fie semnate la sediul unităţii de învăţământ unde părinţii doresc să îşi înscrie copiii. Părinţii trebuie să prezinte, cu această ocazie, copiile şi originalele actului de identitate, ale certificatului de naştere al copilului şi, acolo unde este cazul, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I.