Comunicat de presă - gradaţia de merit 2013

    La concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar s-au înscris 297 cadre didactice din județul Teleorman. De aceasta vor beneficia 131 de cadre didactice, începând cu 1 septembrie 2013.

      Atribuirea gradațiilor de merit s-a făcut ținându-se cont de Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS 6211/2012, OMEN 3155/6.02.2013 și OMEN 3281/26.02.2013.

   Numărul de gradaţii s-a repartizat proporțional cu numărul de catedre/posturi didactice normate pe fiecare disciplină de învățământ, prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, scăzându-se numărul gradațiilor acordate personalului didactic, aflate în plată. De asemenea, s-a șinut cont de punctajul minim stabilit în comisia paritară de la nivelul IȘJ Teleorman.

     La categoria personal de conducere – directori- nu s-a acordat nicio gradație de merit, deoarece ponderea gradațiilor acordate la această categorie a depășit 16% din totalul posturilor.

     Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013.