COMUNICAT DE PRESĂ - 22.05.2014

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman este beneficiarul a trei proiecte POSDRU, pe care le va derula pe o perioadă de 18 luni, in parteneriat cu alte instituții, după cum urmează:

  • proiectul ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative” ID 142344, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și SIVECO România SA;
  • proiectul "Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala!", ID 140564, în parteneriat cu SIVECO România SA şi Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA;
  • proiectul "E_sistemCalitate" - ID 141294, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și SOFTWIN.

BIROUL DE PRESĂ