Analiza rezultatelor la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015

     Marți, 14 iulie 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, a avut loc o întâlnire de lucru cu directorii unităților de învățământ liceal, având ca temă analiza rezultatelor  înregistrate de elevii teleormăneni la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, în vederea stabilirii măsurilor imediate privind pregătirea absolvenților pentru sesiunea august-septembrie 2015 a acestui examen.

     Ședința s-a desfășurat în Sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Teleorman, în intervalul 10,00-12,30.

     În cadrul acestei întâlniri, s-au analizat, punctual, rezultatele obținute pe fiecare unitate de învățământ, disciplină și clasă.

     Din discuțiile purtate cu directorii, s-au stabilit următoarele măsuri imediate:

  • elaborarea unui program de pregătire de către fiecare unitate de învățământ liceal;
  • informarea, în scris, de către unitățile de învățământ, a tuturor părinților elevilor care nu au promovat examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, în legătură cu rezultatele obținute de aceștia, precum și cu programul de pregătire pentru sesiunea august-septembrie 2015;
  • monitorizarea programului de pregătire, cu urmărirea frecvenței zilnice a absolvenților.

     Toate programele de pregătire propuse de licee vor fi transmise de către unitățile de învățământ la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și publicate pe site-ul instituției.

BIROUL DE PRESĂ