COMUNICAT DE PRESĂ - 6.11.2015

     În săptămâna 02-06 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a efectuat o inspecție tematică privind Aplicarea corectă a Curriculumului Național în unitățile de învățământ, în anul școlar 2015-2016. Scopul inspecției a fost evaluarea și / sau monitorizarea activității didactice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare-învățare-evaluare, prin raportare la sistemul de competențe al profesiei didactice, consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională.

     Activitatea a avut următoarele obiective specifice (conform art. 40 din Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar - Anexa 1 la OMECTS NR. 5547/06.10.2011):

O.1 Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate a programei şcolare, planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare şi consilierea acestora în vederea realizării activităţilor de proiectare;

O.2 Evaluarea capacităţii cadrelor didactice de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe şi consilierea acestora în legătură cu proiectarea şi utilizarea strategiilor didactice corespunzătoare;

O.3 Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a utiliza metodele de învăţare diferenţiată şi consilierea lor în legătură cu utilizarea acestor metode;

O.4 Evaluarea capacităţii cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare şi consilierea acestora în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare.

     Metodele şi procedeele de documentare, control, îndrumare și evaluare utilizate pe parcursul inspecției școlare au fost:

  • Verificarea documentelor de macro- şi microproiectare curriculară;
  • Asistenţe la ore;
  • Controlul dosarelor comisiilor metodice/ariilor curriculare;
  • Verificarea modului de elaborare şi aplicare a probelor de evaluare;
  • Verificarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor;
  • Discuţii cu profesorii, cu directorii, cu elevii;
  • Verificarea graficelor/ programelor de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenele naționale.

     În cadrul inspecției, au fost implicați 14 inspectori școlari și 34 de metodiști ISJ, care au evaluat și îndrumat 35 de unități școlare; aspectele pozitive și negative constatate, recomandările și planul de îmbunătățire vor fi incluse în raportul final întocmit de inspectorul școlar care a coordonat inspecția tematică.

BIROUL DE PRESĂ