Precizări Olimpiade fizică, chimie, biologie – etapele județene, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de chimie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 16 februarie 2019, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.

     Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 23 februarie 2019, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, avînd următoarele două criterii generale de calificare:
- Ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obținut la etapa județeană;
- Punctajul obținut de un elev să reprezinte cel puțin 50% din punctajul maxim posibil al probei.

     Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 16 martie 2019, la Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.