Programe școlare în vigoare 2017-2018

Programe școlare OPȚIONAL


Programe școlare în vigoare pentru clasele P-I-II


Programe școlare în vigoare pentru clasele III-IV


Planuri cadru în vigoare  pentru învățământul primar


Programe școlare aprobate cu OMEN nr.5003/02.12.2014