ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL/ ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Ordinul nr. 5360/2017 și Anexele 1-4 - privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

(format word)

 

(format pdf)

 


ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Învățământul dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se organizează, la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați, în baza unui contract de parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

     Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici vor transmite solicitările de școlarizare la învățământul dual, conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Legislația specifică învățământului dual este:

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Învățământul profesional de stat, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se organizează în unitățile de învățământ care încheie contracte-cadru cu operatorii economici.

     Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici vor transmite solicitările de școlarizare la învățământul profesional, conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Legislația specifică învățământului profesional de stat este: