Precizări Olimpiada de limba și literatura română – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2021-2022

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura română, gimnaziu și liceu, se va desfăşura, în centrul organizat la Școala Gimnazială Nr.4 din Turnu Măgurele, pentru gimnaziu și la Colegiul Național Unirea Turnu Măgurele, pentru liceu, în data de 19.03.2022, începând cu ora 10.00.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura română, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

  • OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română nr. 261121/01.03.2022,pentru gimnaziu și nr. 26116/01.03.2022;
  • Calendarul competițiilor naţionale şcolare pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 - 2022 nr. 25.810/21.02.2022.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.