Precizări Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română – etapa locală, anul şcolar 2014-2015

     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu -  nr. 66601/03.12.2014;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română - clasele IX-XII-  nr. 56784/24.09.2014.


     Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).


     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 25 ianuarie 2015, începând cu ora 10,00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare”,  Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic ,, Marin Preda”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială ,, Miron Radu Paraschivescu”, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Liceul Teoretic ,,Constantin Noica”, Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Alexandria;
 • Colegiul Tehnic „A. Saligny”, Roşiorii de Vede – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Roşiorii de Vede.

     Calificarea elevilor la etapa locală este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

 • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 56784/ 24. 09. 2014;
 • ANEXA la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu - nr. 66601/ 03.12. 2014.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabelele cu elevii participanți, școala, clasa, profesorul îndrumător se vor transmite la centrele de concurs până vineri, 16 ianuarie 2015.