CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ "JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAŢIA COPIILOR"- 2017

     Comitetul Olimpic și Sportiv Român - prin Academia Olimpică Română - organizează, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Concursul național de arte plastice (pictură, grafică și desen) intitulat, "Jocurile Olimpice în imaginația copiilor".
    
     Tema specială pentru acest an se intitulează "Frumusețea sportului".
    
     Conform regulamentului în vigoare, Comisia Judeţeană pentru organizarea concursului a stabilit ca data limită pentru trimiterea lucrărilor participante la concurs să fie 16.05.2017, la I.Ș.J. Teleorman.

REGULAMENT