CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE "JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAŢIA COPIILOR"- 2018

     Comitetul Olimpic și Sportiv Român - prin Academia Olimpică Română - organizează, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Concursul național de arte plastice (pictură, grafică și desen) intitulat "Jocurile Olimpice în imaginația copiilor".
 
     Concursul național de arte plastice ,,Jocurile Olimpice în imaginația copiilor" se regăsește în Calendarul concursurilor școlare organizate și desfășurate la nivel național, fără finanțare M.E.N., în anul școlar 2017-2018, pagina 3, punctul 86 bis, conform ordinului de modificare a Anexei nr. 5 și a Anexei nr. 6 la ordinul M.E.N. nr. 3076/17.01.2018 privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlare 2017-2018, art. II, pct. 1.

     Lucrările care nu vor respecta condițiile regulamentare (inclusiv coordonatele tematice referitoare la valorile olimpice: excelență, prietenie, respect) și nu vor avea atașat talonul de participare completat la toate rubricile, nu vor putea fi admise în concurs.
 
     Conform regulamentului în vigoare, Comisia Judeţeană pentru organizarea concursului a stabilit ca data limită pentru trimiterea lucrărilor participante la concurs să fie 05.06.2018, la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.


Regulament concurs