Materiale necesare inspecţiilor pentru grade didactice


FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE/ SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I


FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE/ SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II


PROCES-VERBAL DE INSPECŢIE LA CLASĂ Încheiat la inspecţia specială pentru acordarea definitivatului


RAPORT SCRIS Încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic I


RAPORT SCRIS Încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II


RAPORT SCRIS Încheiat la inspecţia specială pentru acordarea/echivalarea gradului didactic I/acordarea titlului de profesor emerit


RAPORT SCRIS Încheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II


RAPORT SCRIS Încheiat la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I