Cursuri de formare profesională/perfecționare

     Urmare adresei nr. 81 din 12 iulie 2013 vă informăm că Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima’’ din Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de Învățământ la Distanță, efectuează înscrieri în anul școlar 2013-2014 pentru următoarele cursuri:

1. Studii universitare de licență prin învățământ la distanță pentru specializările:

 • Pedagogie Muzicală – 180 credite (3 ani);
 • Interpretare Muzicală: Instrumente și Canto – 240 credite (4 ani).

     Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de bacalaureat care doresc a urma studii universitare finalizate cu diplomă de licență. Sunt vizate în principal cadre didactice cu calificare incompletă precum instrumentiști, coriști din filarmonici sau alte colective artistice.

2. Cursuri de formare profesională/perfecționare structurate pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în forma față în față și on-line. Pentru obținerea Certificatului de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor vârstnice, Ministerul Educației Naționale și CNFPA, participanții vor susține un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea cunoștințelor teoretice și susținerea unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoștințelor și a feed-back-ului primit în cadrul disciplinelor. Aceste cursuri se organizează pentru următoarele ocupații:

 • Impresar artistic;
 • Referent de specialitate așezământ cultural;
 • Maestru sunet;
 • Cântăreț.

3. Cursuri postuniversitare. În urma programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale, însoțit de un supliment descriptiv al programului (conform O.M. nr. 5370/21 august 2012) în urma susținerii unui examen în care se verifică capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în programul postuniversitar.

 • Management artistic (15 credite);
 • Dirijat (12 credite);
 • Instrumente (10 credite);
 • Canto (10 credite);
 • Ilustrator muzical (10 credite).


     Înscrierile se fac în perioada 15-26 iulie 2013 și 9-24 septembrie 2013.

     Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.amgd.ro, secțiunea Învățământ la distanță – Oferta educațională sau la secretariatul Departamentului, zilnic între orele 11.00 – 14.00 la tel/fax 0264.598958.