Gradul didactic I – Academia de Studii Economice din București

     În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2013-2015

     Având în vedere art. 35 alin. (11) și alin. (12), precum și faptul că în luna august cadrele didactice A.S.E. și secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic se află în concediu, vă atragem atenția că nu se vor primi lucrările metodico-științifice care:

  • sunt depuse în afara termenului legal;
  • nu îndeplinesc condițiile de prezentare și depunere;
  • nu sunt însoțite de avizul conducătorilor (de specialitate și de metodică);
  • nu au număr de înregistrare de la Registratura Academiei de Studii Economice din București.


Pentru informații suplimentare contactați D.P.P.D. - A.S.E. București, telefon 0213191900, int. 130 (Perfecționare).