Echivalări ECTS - sesiunea 2015-2016

     Până la 30 octombrie 2015 se depun dosarele pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență.

     Urmare a O.M.E.C.Ș. nr. 5480/14.10.2015, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5553/2011, cadrele didactice pot depune la I.Ş.J. Teleorman – Dezvoltarea Resursei Umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor, respectând Calendarul din Anexa 1.


 Anexa 1 - Calendar

 

 


Fișa de înscriere