Centralizator probe concurs/discipline examen definitivat 2016

     Vă informăm că OMECS 5792/2015 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016, transmis spre publicare la Monitorul Oficial al României, este publicat pe site-ul MECS la secțiunea Resurse umane/Direcția Rețeaua Școlară Națională/Mișcarea personalului didactic/Documente specifice.

http://www.edu.ro/index.php/articles/c674/