Selecție profesori metodiști

Concurs selecţie metodişti - an şcolar 2012-2013

     În perioada 17 septembrie - 05 octombrie 2012 se va desfășura Concursul pentru selecţia metodiştilor pe discipline/specializări. 

     Depunerea dosarelor de înscriere la concurs (cu toate documentele precizate în procedură) se face la secretariatul I.S.J. Teleorman în perioada 17-20 septembrie 2012. Probele concursului se vor desfăşura conform graficului stabilit la nivelul disciplinelor/specializarilor care va fi postat pe site-ul I.S.J. Teleorman după validarea dosarelor de înscriere.