Organizarea selecției pentru ocuparea locurilor libere și completarea corpului de metodiști - an școlar 2016-2017

     În acord cu precizările Adresei MENCȘ nr. 42550/21.09.2016, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru ocuparea locurilor libere și completarea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2016-2017.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 11225/03.10.2016, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție și cu respectarea Calendarului de selecție al profesorilor metodiști.

     Documente pentru Etapa I de selecție a profesorilor metodiști, anexe la Procedura de selecție a profesorilor metodiști ai ISJ Teleorman (Validarea profesorilor metodiști care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8.5 b):

  • acord pentru ocuparea funcției de profesor metodist în specialitate, în cadrul ISJ Teleorman, în anul școlar 2016-2017 (Anexa nr. 10 la Procedura de selecție a profesorilor metodiști).

     Documente pentru Etapa a II-a de selecție a profesorilor metodiști, anexe la Procedura de selecție a profesorilor metodiști ai ISJ Teleorman (Pentru locurile rămase neocupate, în urma desfășurării Etapei I, se organizează concurs de selecție a profesorilor metodiști):

  • cererea de înscriere tip (Anexa nr. 2 la procedură);
  • documentele precizate la art. 8.8 (Anexele 3-6).

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție a profesorilor metodiști.


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 


Calendarul de selecției