METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2013-2014

O R D I N (O.M.E.N. 3104/30.01.2013)
pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

 


FIŞA DE EVALUARE, CRITERII ŞI PUNCTAJE
PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC