Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2016-2017

LISTĂ PUNCTAJE FINALE - ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE 2016


 


LISTĂ PUNCTAJE - ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE 2016


 


ANUNȚ - ședința publică pentru repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art.253 din Legea 1/2011cu modificările și completările ulterioare

 

 


ANUNȚ - ETAPA DE MOBILITATE-SOLUȚIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


Lista candidaților înscriși la pretransfer în alte județe - 2016

 

 


LISTĂ PUNCTAJE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII - ETAPA PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016


 


ANUNȚ - proba practică pretransfer 2016

 

 


LISTĂ PUNCTAJE - ETAPA PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016


 


LISTA CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016

 

 


ANUNȚ - ȘEDINȚĂ PUBLICĂ SOLUȚIONARE RESTRÂNGERI 2016

 

 


LlSTĂ PUNCTAJE, EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE, ETAPA DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

 

 


ANUNȚ
ETAPA DE MOBILITATE-COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

Calendar       Fișă de evaluare