Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2018-2019

O R D I N nr. 3017/2018
pentru modificarea și competarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN 5485/2017


Anexă la OMEN nr. 5485/2017
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019


Listă finală
Cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2018-2019, aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ şi validate în Consiliul de administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 19.02.2018, prin derogare de la Metodologia-cadru, anexa la OMEN 5485/2017(conf. adresei MEN nr. 26393,414/2018)

Anunț

     Contestațiile se înregistrează la inspectoratul școlar în data de 20.02.2018, până la ora 16:30


Listă rezultate contestații
Lista cuprinzând rezultatul contestaţiilor depuse de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019


Lista finală
cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2018-2019, aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ şi validate în Consiliul de administraţie al I.Ş.J. Teleorman


Lista finală
cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2018-2019, respinse la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratului şcolar şi validate În Consiliul de administraţie al l.Ş.J. Teleorman


FIŞA DE EVALUARE, CRITERII ŞI PUNCTAJE
PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC, conform anexei 2 la Metodologia-cadru de mobilitate (OMEN nr. 5485/2017)


O R D I N nr. 5485/2017
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Anexă la OMEN nr. 5485/2017
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019