MOBILITATE 2017-2018

ANUNȚ - Ședința publică marți, 16 ianuarie 2018, la Casa Corpului Didactic Teleorman, strada Carpați, nr. 15, Alexandria), începând cu ora 12:00.


ANUNȚ - Ore vacante 15.01.2018


ANUNȚ - Ore vacante 11.01.2018


     Concurs/testare Școala Gimnazială "Zaharia Stancu" Roșiori de Vede (Structură Grădinița cu program normal nr. 6 Roșiori de Vede)


     Concurs/testare Școala Gimnazială Nr. 1 Videle


     Concurs/testare Școala Gimnazială Seaca


ANUNȚ - Ședința publică marți, 12 decembrie 2017, la Casa Corpului Didactic Teleorman, strada Carpați, nr. 15, Alexandria), începând cu ora 12:00.


ANUNȚ - Ore vacante 06.12.2017


     Concurs/testare Școala Gimnazială Suhaia


     Concurs/testare Școala Gimnazială Nr. 4 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Turnu Măgurele


     Concurs/testare Școala Gimnazială Scurtu Mare


     Concurs/testare Școala Gimnazială Suhaia, Liceul Tehnologic "Andrei Șaguna" Botoroaga, Școala Gimnazială nr. 1 Videle


ANUNȚ - Ședința publică joi, 16 noiembrie 2017, la Casa Corpului Didactic Teleorman, strada Carpați, nr. 15, Alexandria), începând cu ora 09:30.


ANUNȚ - Ore vacante 15.11.2017


     Concurs/testare Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria


     Concurs/testare Școala Gimnazială nr. 1 Poeni


     Concurs/testare Liceul Tehnologic Măgura


ANUNȚ - Ședința publică joi, 9 noiembrie 2017, la Casa Corpului Didactic Teleorman, strada Carpați, nr. 15, Alexandria), începând cu ora 09:30.


ANUNȚ - Ore vacante 08.11.2017


     Concurs/testare Școala Gimnazială Pietroșani


     Concurs/testare Școala Gimnazială Bujoru


     Concurs/testare Școala Gimnazială nr. 1 Orbeasca


     Concurs/testare Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Turnu Măgurele/ Colegiul Național "Unirea" Turnu Măgurele, Școala Gimnazială nr. 1 Mârzănești, Școala Gimnazială "Gala Galaction" Didești


     Concurs/testare Școala Gimnazială Ciolănești, Școala Gimnazială "Marin Preda" Siliștea Gumești


     Concurs/testare Școala Gimnazială Zaharia Stancu Roșiorii de Vede, Club Sportiv Școlar Alexandria


     Concurs/testare Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus


     ANUNȚ - în data de 12.10.2017 are loc, la ISJ Teleorman - sala C.C.D. - ora 09.30, ședință publică pentru repartizare în vederea angajării pe perioadă determinată (începând cu 12.10.2017)


     ORE VACANTE 11 OCTOMBRIE 2017


     Concurs/testare Școala Gimnazială Mihai Viteazul Alexandria


     Concurs/testare Liceul Teoretic Zimnicea, Liceul Tehnologic "Sf. Haralambie" Turnu Măgurele, Colegiul Național Pedagogic "Mircea Scarlat" Alexandria, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, Școala Gimnazială Călmățuiu, Școala Gimnazială Viișoara


Concurs Palatul Copiilor Alexandria


Concurs/testare Școala Gimnazială Nr. 1 Islaz


LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE LA DATA DE 20.09.2017

 

 


ANUNȚ - în data de 21.09.2017 are loc, la ISJ Teleorman - sala C.C.D. - ora 09.30, ședința publică pentru repartizare în vederea angajării pe perioadă determinată (începând cu 21.09.2017)

 

 


ANUNȚ - ETAPA DE MOBILITATE-REPARTIZARE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

     În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017 – 2018, anexă la OMECNS nr. 5739/14.11.2016, în data de 14.09.2017 are loc ședința publică organizată la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA, ora 11.00

 

 


LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE LA DATA DE 13.09.2017

 

 


ȘEDINȚE PUBLICE  DIN DATA DE 08.09.2017, ORGANIZATE DE I.S.J. TELEORMAN

 

 


REZULTATE CONCURS/TESTARE - NIVEL JUDEȚEAN, SEPTEMBRIE 2017

     Contestațiile se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, str. Carpați, nr. 15, Alexandria, în data de 07.09.2017, între orele 8.00-10.00.


ANUNȚ - CONCURS JUDEȚEAN SUPLINITORI - 6 SEPTEMBRIE 2017


ANUNȚ - ȘEDINȚE PUBLICE 28.08.2017-31.08.2017, ORGANIZATE DE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN


ANUNȚ - susținere probe practice/orale în profilul postului

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017 – 2018, anexa nr. 19 la OMECS nr. 5739/ 14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei–cadru de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018, probele practice/orale în profilul postului conform art. 4 alin.3, se desfășoară în data de 22  august  2017, conform graficului:

  • Zootehnie: se susține la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Alexandria, ora 10,00
  • Baschet: se susține la Colegiul National “Al. D. Ghica” Alexandria, ora 10,00
  • Informatică: se susține la Colegiul National “Al.I.Cuza” Alexandria, ora 10,00

     LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 28 IULIE 2017


 


     Ședința publică pentru repartizarea PE POSTURI TITULARIZABILE a candidaților care au obținut nota de minimum 7,00 (șapte) atât la proba scrisă cât și la inspecția specială la clasă/proba pactică

MOBILITATE 2016-2017

    Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ NANOV

 

 


    Concurs CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALEXANDRIA /LOCAȚIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON RADU PARASCHIVESCU” ZIMNICEA

 

 


    Concurs Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Alexandria

 

 


    Concurs Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" Alexandria, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria

 

 


   Concurs Clubul Sportiv Școlar Alexandria

 

 


  Notă: reprogramarea ședinței publice din 9 februarie 2017

 

 


    Concurs Liceul Teoretic Olteni, Școala Gimnazială nr. 2 Perii Broșteni

 

 


    Concurs Școala Gimnazială Călmățuiu

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 18.01.2017

 

 


  Notă ședințe publice ianuarie-mai 2017

 

 


  SITUAȚIA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE LA DATA DE 05.01.2017

 

 


Ședință publică 06.01.2017

NOTA ISJ Nr.15352/30.12.2016
     Organizarea şi desfăşurarea şedinţei publice pentru soluţionarea încadrării cadrelor didactice repartizate pe catedre rezervate afectate de revenirea titularului la post

 

 


    Concurs Școala Gimnazială Nr. 4 Turnu Măgurele, CSEI ROȘIORII DE VEDE

 

 

ERATĂ: pentru concursul de la CSEI ROȘIORII DE VEDE, dosarele de depun la CSEI ROȘIORII DE VEDE


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 15.12.2016

 

 


    Concurs Școala Gimnazială Putineiu, structura GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BĂDULEASA

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 14.12.2016

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 12.12.2016

 

 


    Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1 LUNCA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLMĂȚUIU, LICEUL TEHNOLOGIC N. BĂLCESCU ALEXANDRIA

 

 


    Concurs Grădinița cu program prelungit nr. 1 Videle - structură Grădinița cu program normal nr. 7 Videle (Coșoaia)

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 16.11.2016

 

 


   Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ BECIU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFINȚEȘTI

 

 


   Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAELELE

 

 


   Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GALA GALACTION" DIDEȘTI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRĂȘTII DE JOS

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ALEXANDRIA, Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 03.11.2016

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la C.J.R.A.E. - CABINETE ȘI CENTRE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NĂSTURELU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRTOAPE, LICEUL TEORETIC VIDELE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETROȘANI

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială Bujoru, Liceul Tehnologic “Andrei Șaguna” Botoroaga

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 26.10.2016

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 20.10.2016

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la LICEUL TEHNOLOGIC "SF.HARALAMBIE" TURNU MĂGURELE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂLĂTENI (BÂSCOVENI), ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂRBENI, COLEGIUL TEHNIC "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" TURNU MĂGURELE

 

 


  Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Călmățuiu

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 06.10.2016

 

 


  Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la C.S.E.I. Roșiori de Vede, Școala Gimnazială Nr. 2 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială Plopii Slăvitești

 

 


LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU POSTURI DIDACTICE AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE VACANTE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR ORDINULUI 3375 DIN 2015

 

 (update 04.10.2016, ora 14:30)


 LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 03.10.2016

 

 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Palatul Copiilor Alexandria și Școala Gimnazială Nr. 2 Turnu Măgurele

 

 


Anunț ședință publică - 20 septembrie 2016

 

 

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 18.09.2016

 

 


Anunț ședințe publică - 8 - 9 septembrie 2016

 

 


Rezultate concurs/testare - 5 septembrie 2016

 

 


     NOTĂ privind organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean/ nivelul municipiului Bucurelști pentru ocuparea posturilor/ catedrelor rămase vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar

 

 


     LISTA NOMINALĂ A CANDIDAŢILOR CARE S-AU ÎNSCRIS PENTRU CONCURSUL/ TESTAREA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/ REZEVATE ORGANIZAT LA NIVEL JUDEŢEAN, DIN 5 SEPTEMBRIE 2016, CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚILE PREVĂZUTE DE METODOLOGIA-CADRU DE MOBILITATE

 

 


Anunț desfășurare probe practice/orale - 1 septembrie 2016 - în profilul postului conform art. 98 alin.3 din Metodologie

 

 


Anunț ședință publică - 2 septembrie 2016 - pentru repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din Metodologie

 

 


Anunț ședință publică 26 și 29 august 2016

 

 


Anunț ședință publică 24 august 2016

 

 


Anunț ședință publică 22 august 2016

 

 


Anunț ședințe publice 19 și 22 august 2016

 

 


Modele de cereri - 2016

 

 


NOTĂ privind desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar în luna august 2016

 

 


LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE LA DATA DE 3 IUNIE 2016