Etapa a II-a de repartizare computerizată

     Centrul unic de înscriere pentru elevii proveniţi de la unităţi şcolare din judeţul Teleorman, precum şi Centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, pentru etapa a II-a de admitere computerizată, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Alexandria, str. Carpaţi, nr. 15 (lângă Inspectoratul Şcolar), tel. 0247.312.249.


     Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii, se face în perioada 17-22 iulie 2013.