PRECIZĂRI DEFINITIVAT 2021

     Proba scrisă a examenului de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, va avea loc în data de 14 iulie 2021 la Centrul de examen Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Alexandria.

  • accesul candidaților în sălile de examen se va face în intervalul orar 07:30-08:00 pe baza cărții de identitate;
  • proba scrisă începe la ora 9:00;
  • durata examenului este de 4 ore din momentul distribuirii subiectelor;

     Contestațiile se depun în zilele de 21 iulie 2021 de la ora 16,00 până la ora 20,00 și 22 iulie 2021 de la ora 8,00 până la ora 12,00, la sediul centrului de examen, sau pot fi trimise prin fax la nr. 0247312249, sau prin email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     În contestație candidatul precizează următoarele informații:

  • numele, inițiala tatălui și prenumele
  • codul numeric personal
  • denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
  • disciplina la care a susținut examenul
  • nota contestată.

     Contestația va fi însoțită de o copie după cartea de identitate/ pașaport.