Punctaje gradaţii de merit 2013

     Lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2013