Rezultate contestaţii gradaţie merit 2013

     Lista nominală cu punctajele acordate de comisia judeţeană de soluţionare a contestaţiilor la Concursul privind acordarea gradaţiei de merit - 2013