Liste finale - gradaţia de merit 2013

Tabel nominal cu personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit începând cu 1 septembrie 2013

 

 


Lista cu rezultalele finale ale candidaţilor participanţi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2013