În atenția tuturor cadrelor didactice din județul Teleorman

Precizări referitoare la gradațiile de merit 2014