Programul naţional "Bani de liceu" 2018-2019

Actualizare

      Pe site-ul MEN a fost publicata Nota nr. 1161/31.10.2018, în care se precizează că toți cei 997 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".


     În anul şcolar 2018-2019, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt:
- Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004
- Hotărârea Guvernului nr.712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 şi din OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.

     Menţionăm că prin Hotărârea Guvernului nr.712/2018 s-a modificat cuantumul sprijinului financiar de la 150 lei, la 250 lei lunar, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la OMEC nr, 4839/2004, este următorul:

  • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" -  15 septembrie -1 octombrie;
  • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse -  1 octombrie - 23 octombrie;
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat -  1 octombrie - 27 octombrie;
  • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor -  28 octombrie;
  • Depunerea contestaţiilor -  28 octombrie - 2 noiembrie;
  • Rezolvarea contestaţiilor -  2 noiembrie - 6 noiembrie.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu