Apel selecţie experţi 21.09.2015 (140564)

Apel selecţie experţi pe termen scurt - ID 140564 - pentru proiectul POSDRU: "Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au parasit timpuriu şcoala" ID 140564


Apel (21.09.2015):