APEL SELECŢIE EXPERŢI PE TERMEN SCURT 16.10.2015 (142344)

Pentru proiectul POSDRU:

"Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor din învăţământul liceal prin mijloace inovatoare" ID 142344