REZULTATUL FINAL AL SELECȚIEI PENTRU FUNCȚIA DE EXPERT CONSILIERE CALITATE ȘI EXPERT ASISTENȚĂ REALIZARE DOSARE ACREDITARE

     Rezultatul final al selecţiei experţilor în cadrul proiectului "E-sistem Calitate” pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, ID 141294