Apeluri selecție experți pentru proiectul POCU: ID 108091

Apel selecție experți proiect POCU „CARTE - Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale”, ID 108091

 

 

ANEXE APEL


Apel selecție internă POCU „CARTE - Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale”,  ID 108091

 

 


Anexe la apel POCU „CARTE - Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale”,  ID 108091:

Anexă funcții

Fișe de post

 

Apel selecție internă experți pentru proiectul POCU: ID 105966

Apel selecție internă POCU "Acces egal şi calitativ la educaţie În judeţele Giurgiu şi Teleorman" - EDUGREAT, ID 105966

 

 


Anexe la apel POCU "Acces egal şi calitativ la educaţie În judeţele Giurgiu şi Teleorman", ID 105966:

Anexă funcții

Fișe de post

 

Rezultate finale selecție internă experți pentru proiectele POCU: ID 108091 și ID 105966

     Rezultate finale selecție internă experți la apel POCU „CARTE - Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale”,  ID 108091

 

  • Nu au fost depuse contestații.

     Rezultate finale selecție internă experți la apel POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman”,  ID 105966

 

  • Nu au fost depuse contestații.

Apel selecție internă experți pentru proiectele POCU: ID 108091 și ID 105966

Apel POCU „CARTE - Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale”,  ID 108091

 

 


Apel POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman”,  ID 105966

 

 

ERATĂ:
În lista funcțiilor pag. 3), la pozițiile 1, 27 și 28, coloana ORE/LUNA se va citi:
- POZIȚIA 1 - 42 în loc de 2,
- POZIȚIA 27 - 42 în loc de 2,
- POZIȚIA 28 - 84 în loc de 4.

Apeluri selecție parteneri privați 2016

Rezultate selecție parteneri - POCU 2014-2020 - Programul "ȘCOALĂ PENTRU TOȚI"

 

 


     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului "Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT"

 

 


      Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului "INOV@EDU - Model inovativ de promovare a educației incluzive în județul Teleorman prin dezvoltarea de practici și măsuri integrate"


      Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului "Servicii integrate pentru oportunități egale de formare și dezvoltare oferite copiilor din comunități dezavantajate din mediul rural"