COMUNICAT DE PRESĂ - CONCURS DIRECTORI SESIUNEA 2021

     În baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 4 597/ 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 bis din 10 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ din județul Teleorman, sesiunea 2021.

     Conform calendarului aprobat (Anexa 8 din Metodologie), concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar debutează astăzi, 14 septembrie 2021, cu publicarea pe site-ul și la avizierul Inspectoratului Școlar Județean a listei funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul, a bibliografiei precum și a altor informații utile, accesând acest link.

    În perioada 15-26 septembrie 2021, candidații vor putea depune dosarele de înscriere la proba scrisă, pe platforma informatică dedicată concursului.

BIROUL DE PRESĂ