CONCURS DIRECTORI 2021


Rezultatele obținute în urma probelor de interviu


Graficul de desfășurare a probei de interviu ACTUALIZAT LA 26 NOV 2021, din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 - județul Teleorman


Graficul de desfășurare a probei de interviu ACTUALIZAT LA 24 NOV 2021, din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 - județul Teleorman


Graficul de desfășurare a probei de interviu ACTUALIZAT LA 17 NOV 2021, din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 - județul Teleorman


     ANUNȚ CONTESTAȚII - la concursul pentru ocuarea funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învãțământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 - proba de interviu.

     Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatului.

     Contestația redactată de candidat, conform anexei nr. 1 la Procedura operațională nr. 34976/09.11.2021 (model cerere–tip anexată prezentului anunț), se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în fiecare zi lucrătoare, de luni până joi, în intervalul 8:00-16:00 și vineri, în intervalul 8:00-14:00, sau se transmite prin poșta electronica, numai la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

     La proba de evaluare a interviului se poate contesta doar punctajul obținut nu și aspecte care vizează organizarea/desfășurarea probei de interviu.

     Candidații NU pot contesta punctejele obținute de alți candidați. În situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației.

     Candidații care solicită reevaluarea probei de interviu, pentru funcția de director/director adjunct de la mai multe unități de învățământ, depun câte o cerere distinctă pentru fiecare funcție/unitatea de învățământ pentru care doresc contestarea punctajului.

COMISIA DE ORGANIZARE     Procedura elaborată și publicată de minister reglementează activitățile privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

     Procedura este emisă în baza prevederilor art. 18 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, anexă la ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare.


Corecție: în tabelul postat inițial se sterge pozitia de director adjunct de la Moșteni. Tabelul a fost corectat.ANUNȚ - depunere contestații (sesiunea specială)

     Eventualele contestații la proba scrisă, sesiunea specială, se înregistrează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în data de 28 octombrie 2021, până la ora 18.00.

     Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

     În situația în care se dorește transmiterea contestației prin poșta electronică, acest lucru se realizează în intervalul orar menționat mai sus și numai la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , candidatul anexând la contestația transmisă și o copie a cărții de identitate.

     NU POT FI CONTESTATE LUCRĂRILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDAȚI.


ANUNȚ

 • CENTRUL SPECIAL PENTRU DEULAREA PROBEI SCRISE, SESIUNEA SPECIALĂ, 28,10,2021 - LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” ALEXANDRIA
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS SE FACE ÎN INTERVALUL ORAR 09:00-9:30, PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE
 • PROBA SCRISĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 ȘI DUREAZĂ MAXIMUM 120 DE MINUTE

Informații utile:

https://www.edu.ro/informatii_metodologie_concurs_directori


ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile OME nr. 5454/13.10.2021 pentru completarea și modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/06.08.2021 și cu ale Procedurii operaționale nr. 33805/06.10.2021 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Comisia de organizare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, anunță realizarea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului, prin tragere la sorți.

     Activitatea se desfășoară cu prezență fizică, în plenul comisiei județene.

     La activitate participă:

 • Comisia de organizare a concursului,
 • persoane desemnate ca observatori.

     Activitatea de selecție prin tragere la sorți a supraveghetorilor se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, din Alexandria, str. Carpați, nr. 15, în data de 27.10.2021, începând cu ora 10:00.Precizare: atributul de "absent" = "neprezentat"

Erată: la poziția 70 se înlocuiește atributul "absent" cu "amânat"


ANUNȚ - depunere contestații

     Eventualele contestații se înregistrează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, astfel:

 • în data de 15 octombrie 2021, până la ora 18.00;
 • în data de 16 octombrie 2021, în intervalul 9.00 12.00;
 • în data de 17 octombrie 2021, în intervalul 9.00 - 12.00.

     Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

     În situația în care se dorește transmiterea contestației prin poșta electronică, acest lucru se realizează în intervalul orar menționat mai sus și numai la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , candidatul anexând la contestația transmisă și o copie a cărții de identitate.

NU POT FI CONTESTATE LUCRĂRILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDAȚI.


ANUNȚ

 • CENTRUL SPECIAL PENTRU DEULAREA PROBEI SCRISE - LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” ALEXANDRIA
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS SE FACE ÎN INTERVALUL ORAR 09:00-9:30, PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE
 • PROBA SCRISĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 ȘI DUREAZĂ MAXIMUM 120 DE MINUTE

ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile Procedurii operaționale nr. 33805/06.10.2021 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Comisia de organizare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, anunță realizarea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului, prin tragere la sorți.

     Activitatea se desfășoară cu prezență fizică, în plenul comisiei județene.

La activitate participă:

 • Comisia de organizare a concursului,
 • persoane desemnate ca observatori.

     Activitatea de selecție prin tragere la sorți a supraveghetorilor se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, din Alexandria, str. Carpați, nr. 15, în data de 14.10.2021, începând cu ora 12:00.(versiunea corectata)


Fișe post director/director adjunct

Listă funcții vacante de director/director adjunct ramase in urma concursului din iun-aug 2017

     ANUNȚ PRIVIND NUMIREA PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN FUNCȚIILE DE DIRECTOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURS

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță selecția cadrelor didactice interesate pentru ocuparea unei funcții de conducere, prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2017-2018, rămase vacante în urma desfășurării interviurilor, conform notei Ministerului Educației Naționale nr. 1836/ DGMP/ 04.08.2017.

     Criterii:

 • Cadre didactice care au participat la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au fost declarate admise;
 • Cadre didactice care au participat la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016, care au fost declarate admise și nu au participat la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017;
 • Cadre didactice care au participat la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au promovat cel puțin două probe în cadrul acestui concurs;
 • Cadre didactice care au participat la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au promovat cel puțin proba scrisă în cadrul acestui concurs;
 • Cadre didactice care au participat la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016, care au promovat cel puțin două probe în cadrul acestui concurs;
 • Cadre didactice înscrise în Registrul Național al experților în management educațional și nu au participat nici la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, nici la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016.

     Lista unităților de învățământ cu funcția de director vacantă:

 • Școala Gimnazială nr. 6 Alexandria;
 • Școala Gimnazială Ciuperceni;
 • Școala Gimnazială nr. 1 Cosmești;
 • Școala Gimnazială Frăsinet;
 • Școala Gimnazială Necșești;
 • Școala Gimnazială Săceni;
 • Școala Gimnazială Sfințești;
 • Școala Gimnazială Siliștea;
 • Școala Gimnazială Slobozia Mândra;
 • Școala Gimnazială Uda Clocociov.

     Cadrele didactice vor depune opțiunea în scris, cu precizarea unității de învățământ de care sunt interesate,  până miercuri, 23 august 2017, la ora 16,00 la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.


     Rezultatele obținute de candidați la proba de interviu din data de 22 august 2017 în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director/director adjunct

 

 


     Programarea candidaţilor la proba de interviu ce se desfăşoară în data de 22 august 2017 în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director/director adjunct

 

 

NOTĂ: Proba de interviu în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director/director adjunct se desfășoară la sediul I.S.J. Teleorman, str. Carpați nr. 15, Alexandria


     LISTA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT PREUNIVERSITAR RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURSUL DIN SESIUNEA IUNIE-AUGUST 2017 DIN JUDEȚUL TELEORMAN

 

 


     ANUNȚ - DETAȘĂRI PE POSTURI VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT PREUNIVERSITAR RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURSUL DIN SESIUNEA IUNIE-AUGUST 2017 DIN JUDEȚUL TELEORMAN

 

 


     EVALUARE INTERVIU - PENTRU OCUPAREA, PRIN DETAȘARE, PE POSTURI VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT PREUNIVERSITAR RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURSUL DIN SESIUNEA IUNIE-AUGUST 2017 DIN JUDEȚUL TELEORMAN

 

REZULTATE FINALE CONCURS DIRECTORI/DIRECTORI ADJUNCȚI 2017

     Rezultatele finale validate in C.A. al I.S.J. Teleorman, obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct 2017 - după soluționarea contestațiilor.

 

 


     Rezultatele finale obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct 2017 - după soluționarea contestațiilor la nivel I.S.J.

 

CONTESTAȚII CONCURS DIRECTORI/DIRECTORI ADJUNCȚI

REZULTATE CONTESTAȚII

 

 


     Lista candidaților care au depus contestații la Concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat în data de 21.07.2017

 

 

     Lista candidaților care au depus contestații la Concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat în data de 21.07.2017 - Anexă

 

 


     Lista candidaților care au depus contestații la Concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat în data de 20.07.2017

 

REZULTATE CONCURS - înainte de contestații

Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct 2017 - înainte de contestații

 

 


Notă
În atenția candidaților la concursul de director/ director adjunct

     Contestațiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă, astfel:

Pentru candidații din ziua de 19.07.2017

 • în data de 20.07.2017 între orele 8.00-16.30
 • în data de 21.07.2017 între orele 8.00-14.00

Pentru candidații din ziua de 20.07.2017

 • în data de 21.07.2017 între orele 8.00-14.00
 • în data de 22.07.2017 între orele 10.00-14.00