Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2023-2024Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2022-2023Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2021-2022


Nota:
     În conformitate cu adresa MEC nr. 994/DGIP/17.02.2021:

  • 17.02.2021 -validarea listei cererilor aprobate de consiliile de administrație ale unitățilormdeînvățământ în consiliul de administrație al IȘJTeleorman și afișarea listelor validate;
  • 17.02.2021 - înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar;
  • 18.02.2021 - soluționarea contestațiilordecătreconsiliul de administrație.


Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2020-2021
FIŞA DE EVALUARE, CRITERII ŞI PUNCTAJE
PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC, conform anexei 2 la Metodologia-cadru de mobilitate (OMEC nr. 5259/2019)