Concursul international de matematică LuminaMath 2022, ediția a XXVI-a

Concursul international de matematică LuminaMath 2022, ediția a XXVI-a, se va desfășura și anul acesta în 2 etape după următorul calendar:

 • 01 - 31 octombrie 2022 - Perioada de înscrieri
 • 07 - 11 noiembrie 2022 - Etapa Online
 • 16 noiembrie 2022 - Publicare rezultate Etapa Online în conturile participanților
 • 10 decembrie 2022 - Etapa Scrisă
 • 18 decembrie 2022 - Publicare rezultate Etapa Scrisă în conturile participanților
 • 18 - 19 decembrie 2022 - Contestații
 • 19 - 20 decembrie 2022 - Evaluare contestații
 • 21 decembrie 2022 - Publicarea rezultatelor finale
 • ianuarie - iunie 2023 - Festivități de premiere

Poster LuminaMath

Precizări Olimpiada Națională de Matematică – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2021-2022

     Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în centrul organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria, str. Carpați, nr. 15, în data de 26.03.2022, începând cu ora 10.00.

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de matematică în anul școlar 2021-2022, Nr. 25751/21.02.2022
 • Calendarul competițiilor naţionale şcolare pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 - 2022 nr. 25.810/21.02.2022.

     Precizări și regulament:

     Subiectele pentru etapa judeţeană a olimpiadei la clasele V – XII sunt unice, fiind întocmite de un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei de matematică, coordonat de către inspectorii generali de matematică din ME. Traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale se face de către acelaşi grup de lucru. Proba scrisă constă din 4 probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, punctajul fiecărei probleme este de minimum 0 până la 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul maxim este de 28 puncte.

     Durata probei de la etapa judeţeană: La clasele V-VI, durata probei scrise este de 2 ore (plus 30 minute pentru eventualele întrebări). La clasele VII-XII, durata probei scrise este de 3 ore (plus 30 minute pentru eventualele întrebări).

     Rezultatele vor fi afișate până luni, 28.03.2022, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare și pe site-ul https://www.scoala-stefancelmare.ro (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal)

     Eventualele contestații se pot depune la adresa de e-mail sc. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. FAX: 0247312249, sau la secretariatul unității.

 • Contestațiile se depun: - luni, 28.03.2022, între orele 10-16
 • Nu se acceptă contestații în afara orelor prevăzute.

     Rezultatele finale vor fi afișate pe site-ul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, Alexandria, miercuri 30 martie 2022, ora 16.00.

      Constituirea lotului județului Teleorman pentru Olimpiada Națională de Matematică se va face cu respectarea Regulamentului specific.

 • Punctajul minim de calificare este de 11,50 puncte.

     Etapa Națională a ONM 2022 se va organiza și desfășura cu sprijinul următoarelor inspectorate școlare:

 • pentru clasele 5-6 – Constanța, 15-19 aprilie 2022;
 • pentru clasele 7-8 – Iași, 15-20 aprilie 2022;
 • pentru clasele 9-12 – Neamț, 15-20 aprilie 2022.

Olimpiade și concursuri școlare - 2017-2018

Calendarul olimpiadei de matematică 2018

 

 


Programa olimpiadei de matematică pentru clasele IX – XII, în vigoare

 

 


Programa olimpiadei de matematică pentru clasele V-VIII, în vigoare

 

 


Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică

 

 

Programe școlare în vigoare 2017-2018

Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ, CLASELE a V-a – a VIII-a, în vigoare 2017-2018

 

 


Note definitorii - Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ, CLASELE a V-a – a VIII-a


 

Precizări concurs ”± Poezie”, etapa judeţeană

     Concursul ”±  Poezie”, etapa judeţeană, se va desfăşura sâmbătă, 20 aprilie 2013, la Şcoala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Alexandria.