Concurs "Petru Poni"

Precizări privind desfășurarea etapei județene a Concursului de chimie „Petru Poni”  - 2023

 • Concursul de chimie „Petru Poni” se organizează pentru elevii claselor de liceu de la filiera tehnologică. Pot participa elevii de la toate formele de învățământ: zi, seral, cu frecvență redusă, din învățământul de stat și cel particular.
 • Data și locația de desfășurare: 22.04.2023 – Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 09:00
 • Proba scrisă va începe la ora 09:30 și va avea o durată de 3 ore.
 • Pentru faza județeană/municipiul București, subiectele sunt realizate pe clase/profil/calificări profesionale și în funcție de tipul de programă și sunt unice pentru toate județele și municipiul București
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.
 • Răspunsurile vor fi redactate pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele concurenții le vor primi împreună cu subiectele.

Criterii de calificare la etapa națională și de repartizare a locurilor

 • Se alocă câte un loc pentru fiecare an de studiu (un loc pentru clasa a IX-a, un loc pentru clasa a X-a, un loc pentru clasa a XI-a și un loc pentru clasa a XII -a);
 • Pentru etapa națională, se califică primul elev clasat de la fiecare an de studiu, cu condiția să fi obținut un punctaj de minimum 50 puncte;
 • În situația în care, la un an de studiu, nici un elev nu a obținut minimum 50 puncte, locul va fi ocupat de elevul/ elevii de la ceilalți ani de studiu, strict, în ordinea descrescătoare a punctajului, cu respectarea condiției, punctajul minim de 50 puncte.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.

Depunerea contestațiilor la etapa județeană

 • În cazul în care candidații consideră că lucrarea nu a fost evaluată conform baremului, elevii și profesorii îndrumători pot sesiza comisia concursului prin depunerea de contestații. Contestațiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul și profesorul îndrumător consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări prin cerere scrisă depusă la secretariatul unității de învățământ în care s-a desfășurat concursul luni 24.04.2023 în intervalul orar 09:00-14:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede în data de 25.04.2023 până la ora 16:00.

Regulamente