Admitere învățământ profesional și dual 2022-2023

Informații pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul profesional de stat și dual, pentru anul școlar 2023-2024

     Vă informăm că a apărut Ordinul Ministerului Educației cu nr.6172/28.10.2022 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, precum și a modelelor „Situația solicitărilor operatorilor economici și propunerea de cifra de școlarizare la învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023-2024“ și „Solicitare de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024“.

A. Pentru învățământ profesional dual

     Operatorii economici transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) solicitările de școlarizare în învățământul preuniversitar dual, conform modelului de solicitare din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nr.5.732/2022.
     NOTĂ: Solicitările din partea operatorilor economici se vor transmite la CNDIPT prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau fax 0213125498, cu respectarea termenului-limită prevăzut în prezentul calendar. Eventuale solicitări din partea operatorilor economici adresate unităților de învățământ sau inspectoratelor școlare vor fi redirecționate cu celeritate la CNDIPT. Nerespectarea termenului-limită prevazut în prezentul calendar pentru transmiterea solicitărilor din partea operatorilor economici conduce la riscul necuprinderii solicitărilor în proiectul planului de școlarizare.
Termen-până la 25 noiembrie 2022

B.Pentru învățământ profesional de stat

     Operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, conform modelului prevazut în Anexa nr.6 la ordin.
Termen- până la 25 noiembrie 2022
     Unitățile de învățământ profesional și tehnic înaintează la ISJ TR situația solicitărilor operatorilor economici și propunerile de cifre de școlarizare în învățământ profesional de stat pentru anul scolar 2023-2024, conform Anexei Nr.5 la ordinul de aprobare a prezentului calendar, împreună cu contractele-cadru încheiate.
Termen- până la 2 decembrie2022


Admitere învățământ profesional și dual 2020-2021

     Vă informăm că a apărut Ordinul M.E.C. nr. 5578/17.09.2020 privind aprobarea Calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2021-2021, precum si a modelelor pentru avizarea de catre Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de scolarizare in invatamantul dual și în învatamantul profesional.

     Operatorii economici interesaţi pot transmite solicitările de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2020-2021 până la data de 13 noiembrie 2020, astfel:

  • Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul calendar.
  • ISJ Teleorman transmite solicitările primite de la operatorii economici la unităţile de învăţământ nominalizate în solicitările operatorilor economici sau, în absenţa nominalizării de către operatorii economici a unei unităţi de învăţământ, la unităţi de învăţământ care pot cuprinde în oferta educaţională calificările solicitate.
  • Operatorii economici transmit la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) solicitările de şcolarizare în învăţământul dual, conform modelului de solicitare din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, prezentată şi în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul calendar.

     Solicitările operatorilor economici se vor transmite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu respectarea termenului - limită prevăzut în prezentul calendar.

    Termenul limită de transmitere a solicitărilor de școlarizare este 13 noiembrie 2020, urmând ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman să analizeze solicitările operatorilor economici şi să realizeze demersurile necesare pentru soluţionarea favorabilă a acestora.