Olimpiada națională de matematică 2024 - etapa județeană - Rezultate finale

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană a ONM, susținută pe 10 martie 2024

Olimpiada de matematică 2024 - Rezultate inițiale etapa județeană

Rezultatele inițiale la etapa județeană, susținută pe 10 martie 2024

 

Olimpiada de matematică 2024

Precizări privind desfășurarea fazei județene a olimpiadei naționale de matematică 2024

 • Data și locația de desfășurare: 10.03.2024 – Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 8:30.
 • Proba va începe la ora 9:00 și va avea o durată de 3 ore pentru clasele V-XII.
 • Participarea la toate etapele olimpiadei se face, de regulă, la clasa la care elevul este înscris în anul de desfășurare a olimpiadei.
 • Dacă un elev decide să participe la o clasă superioară, această opțiune se va face la etapa locală/județeană și rămâne valabilă pentru toate etapele ulterioare. Nu se admite participarea la o clasă inferioară.
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național.
 • Punctajul maxim este de 28 de puncte.
 • Proba scrisă va conține patru probleme. Punctajul maxim ce poate fi obținut de candidat în urma rezolvării oricărui subiect este de 7 puncte.

     Cel puțin unul din cele patru subiecte ale probei scrise va fi, de regulă, pentru etapa județeană din Gazeta Matematică.

 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 11.03.2023, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).
 • Depunerea contestațiilor la etapa județeană:
 • În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale pentru anul școlar 2023-2024 contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 11 martie 2023, între orele 10:00 – 12:00 sau pe e-mailul unității organizatoare: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 • Contestațiile se depun pentru fiecare subiect la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestațiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs. Nu se pot depune contestații decât pentru propria lucrare.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNDE SE DESFĂȘOARĂ OLIMPIADA

     La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, cu completările și modificările ulterioare.


     REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică 2023, faza județeană

LINK REGULAMENT

Olimpiada de matematică 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 11 martie 2023

Olimpiada de matematică 2023

Precizări privind desfășurarea fazei județene a olimpiadei naționale de matematică 2023

 • Data și locația de desfășurare: 11.03.2023 – Școala Gimnazială „Alexandru Colfescu” Alexandria
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 8:30.
 • Proba teoretică va începe la ora 9:00 și va avea o durată de 2 ore și 30 de minute pentru clasele V și VI și 3 ore și 30 de minute pentru clasele VII-XII.
 • Participarea la toate etapele olimpiadei se face, de regulă, la clasa la care elevul este înscris în anul de desfășurare a olimpiadei.
 • Dacă un elev decide să participe la o clasă superioară, această opțiune se va face la etapa locală/județeană și rămâne valabilă pentru toate etapele ulterioare. Nu se admite participarea la o clasă inferioară.
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național.
 • Punctajul maxim este de 28 de puncte.
 • Proba scrisă va conține patru probleme. Punctajul maxim ce poate fi obținut de candidat în urma rezolvării oricărui subiect este de 7 puncte.

     Cel puțin unul din cele patru subiecte ale probei scrise va fi, de regulă, pentru etapa județeană din Gazeta Matematică și anume: G.M. nr. 10 + G.M. nr. 11 + G.M. nr. 12 (2022) + G.M. nr. 1 + G.M. nr. 2 (2023), S.G.M. nr. 1 + S.G.M. nr. 2 (2023).

 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 13.03.2023, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).
 • Depunerea contestațiilor la etapa județeană:
 • În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale pentru anul școlar 2022-2023 contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 13 martie 2023, între orele 10:00 – 12:00.
 • Contestațiile se depun pentru fiecare subiect la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestațiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs. Nu se pot depune contestații decât pentru propria lucrare.
 • REZULTATELE VOR FI AFIȘATE LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNDE SE DESFĂȘOARĂ OLIMPIADA
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare.

     REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică 2023, faza județeană

LINK REGULAMENT