Casa Corpului Didactic Teleorman


La adresa http://ccd.isjtr.ro puteți accesa site-ul Casei Corpului Didactic Teleorman


CRED – SELECȚIE GRUP ȚINTĂ, SERIA 8 PRIMAR ȘI SERIA 9 GIMNAZIU

     Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – formare nivel II, învăţământ primar și gimnazial.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/zGBDK5evCpHF5sgi8

     Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul primar și gimnazial.

     Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!

     Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul primar și gimnazial, disciplinele:

 • Înv. primar,
 • Limba română,
 • Limba engleză,
 • Limba franceză,
 • Matematică,
 • Fizică,
 • Chimie,
 • Biologie,
 • Educaţie Fizică si Sport,
 • Educaţie tehnologică,
 • Istorie,
 • Geografie,
 • Religie,
 • Educație socială,
 • Educaţie muzicală,
 • Educaţie plastică,
 • Tic.

     Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

     Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului şcolar 2021-2022.

     Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada 27 septembrie – 17 decembrie 2021.

     Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.


Workshop-ul „Bune practici în dezvoltarea currculumului la decizia școlii în învățământul primar și gimnazial”


     Casa Corpului Didactic Teleorman organizează în data de 04.06.2021, la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, în intervalul orar 08.30-17.00, workshop-ul „Bune practici în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii în învățământul primar și gimnazial” din seria celor 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”în cadrul Proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” Cod SMIS 118327

     Workshop-ul are caracter interactiv, fiind structurat pe tematici distincte, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie ce va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare. La eveniment participă personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial - dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor, reprezentanți ai asociaților de părinți/sindicate, etc.


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. II An școlar 2020-2021


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I An școlar 2020-2021


PROIECTUL CRED – SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

     Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – formare nivel II, învăţământ gimnazial.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/zGBDK5evCpHF5sgi8

     Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial.

     Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!
     Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba română,
 • Limba engleză,
 • Limba franceză,
 • Matematică,
 • Fizică,
 • Chimie,
 • Biologie,
 • Educaţie Fizică si Sport,
 • Educaţie tehnologică,
 • Istorie,
 • Geografie,
 • Religie,
 • Stiinţe sociale,
 • Educaţie muzicală,
 • Educaţie plastică,
 • Tic.

     Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

     Programul de formare se va desfăsura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

    Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada 17 mai-31 iulie.

     Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I an școlar 2019-2020

 

 

     ERATĂ: În tabelul privind Cercurile pedagogice ale directorilor unităților de învățământ se face următoarea modificare: La poziția 1, Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Turnu Măgurele se înlocuie;te cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Alexandria


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I An școlar 2018-2019

 

 Actualizat la 03.12.2018


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. II An școlar 2017-2018

 

 


Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud-Muntenia, proiect POCU, CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Detalii și pe site-ul CCD


REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR - În cadrul concursului de selecție a experților formare în regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

- Grila de evaluare


REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție a experților formare în regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327


ARHIVĂ 2012-2015