Casa Corpului Didactic Teleorman


La adresa http://ccd.isjtr.ro puteți accesa site-ul Casei Corpului Didactic Teleorman


PROIECTUL CRED – SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

     Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – formare nivel II, învăţământ gimnazial.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/zGBDK5evCpHF5sgi8

     Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial.

     Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!
     Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba română,
 • Limba engleză,
 • Limba franceză,
 • Matematică,
 • Fizică,
 • Chimie,
 • Biologie,
 • Educaţie Fizică si Sport,
 • Educaţie tehnologică,
 • Istorie,
 • Geografie,
 • Religie,
 • Stiinţe sociale,
 • Educaţie muzicală,
 • Educaţie plastică,
 • Tic.

     Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

     Programul de formare se va desfăsura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

    Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada 17 mai-31 iulie.

     Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I an școlar 2019-2020

 

 

     ERATĂ: În tabelul privind Cercurile pedagogice ale directorilor unităților de învățământ se face următoarea modificare: La poziția 1, Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Turnu Măgurele se înlocuie;te cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Alexandria


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I An școlar 2018-2019

 

 Actualizat la 03.12.2018


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. II An școlar 2017-2018

 

 


Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud-Muntenia, proiect POCU, CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Detalii și pe site-ul CCD


REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR - În cadrul concursului de selecție a experților formare în regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

- Grila de evaluare


REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție a experților formare în regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327


ARHIVĂ 2012-2015