Conducerea I.S.J. Teleorman

Inspector şcolar general
prof. Valeria GHERGHE


Inspector şcolar general adj.           Inspector şcolar general adj.
prof. Monica COMAN   prof. ------------------------
(curriculum și inspecție școlară)
  (management)

Domeniul curriculum şi inspecție școlară


Inspector şcolar - monitorizarea programelor privind accesul la educație
prof. Elena ŞUICĂ

Inspector şcolar - educație timpurie
prof.înv.preprimar Violeta DAMIAN

Inspector şcolar - învăţământ primar
prof.înv.primar Sorin ILIE

Inspector şcolar - limba şi literatura română
prof. Alexandra MOCANU

Inspector şcolar - limbi moderne
prof. Angela LĂPĂDATU

Inspector şcolar - matematică
prof. Mihai IONESCU

Inspector şcolar - informatică
prof. Daniela TĂTARU

Inspector şcolar - fizică, chimie, biologie
prof. Camelia TĂNĂSESCU

Inspector şcolar - geografie
prof. Alexandra NEGREA

Inspector şcolar - istorie, socio-umane
prof. Amalia DIDE

Inspector şcolar - religie, arte
prof. Tatiana DAVIDESCU

Inspector şcolar - educaţie fizică şi sport
prof. Nicolae OLOGEANU

Inspector şcolar - învăţământ profesional şi tehnic
prof. Florentina Flori COSTACHE

Inspector şcolar - învăţământ special
prof. Marilena ION

Inspector şcolar - minorități naționale
prof. Amalia DIDE

Domeniul management

Inspectori şcolari - management instituțional
prof. Narciza NIȚU, prof. Marilena ION

Inspectori şcolari - managementul resurselor umane
prof. Alexandra NEGREA, prof. Daniela TĂTARU

Inspectori şcolari - dezvoltarea resursei umane
prof. Alina CEPAN, prof. Tatiana DAVIDESCU

Inspector şcolar - proiecte educaţionale, învăţământ particular și alternative educaţionale
prof. Alina CEPAN

Inspector şcolar - reţea şcolară, plan şcolarizare
prof. Marcel Adrian MITRAN

Inspector şcolar - educaţie permanentă
prof. Estera Ligia STANCU

Inspector şcolar - activități extrașcolare
prof. Oana STOICESCU

Domeniul economic și administrativ


Șef Serviciu - Consilier I-A (S)
ec. Angela ANGHEL

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Marioara VACU

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Maria PĂCIUCĂ

Consultanţă juridică
av. Graţian NIŢULESCU

Audit - Expert II (S)
ec. Ionel ȚUCMEANU

Secretariat-arhivă - Referent specialitate IV (S)
Gica CHELU

Salarizare, normare - Consilier I-A (S)
ec. Paulina GUDAN

Informatizare - Consilier I-A (S)
Miluţă VÎRLAN

Tehnic-Administrativ/Tehnic - Consilier I-A (S)
ing. Adrian DUMITRAŞCU

Tehnic-Administrativ/Administrativ - Şofer - (M)
Ștefan MANGÎRU