Organigrama

Organigrama ISJ Teleorman

Conducerea I.S.J. Teleorman

Inspector şcolar general
prof. Sorin Gabriel ILIE


        Inspector şcolar general adj.       Inspector şcolar general adj.
  prof. Luminița Flori VILAE
  prof. Răzvan Delcea VASILE
  (management)
  (curriculum și inspecție școlară)

Domeniul curriculum şi inspecție școlară


Inspector şcolar - monitorizarea programelor privind accesul la educație
prof. Maria Elena ȘUICĂ

Inspector şcolar - educație timpurie
prof.dr. Monica Mihaela BEȘCU

Inspector şcolar - învăţământ primar
prof.înv.primar Carmen FLORICICĂ

Inspector şcolar - limba şi literatura română
prof. Elena Daniela COSTICĂ

Inspector şcolar - limbi moderne
prof.dr. Angela Gabriela LĂPĂDATU

Inspector şcolar - matematică
prof. Florin ORIȚĂ

Inspector şcolar - informatică
prof. Florența IONESCU

Inspector şcolar - fizică, chimie, biologie
prof. Ion COJOCARU

Inspector şcolar - geografie
prof.dr. Alexandra NEGREA

Inspector şcolar - istorie, socio-umane
prof. Florin ȘTEFAN

Inspector şcolar - religie, arte
prof. Cătălina Mihaela IAGĂR

Inspector şcolar - educaţie fizică şi sport
prof. Nicolae Valentin OLOGEANU

Inspector şcolar - învăţământ profesional şi tehnic
prof.dr. Daniela GHEORGHESCU

Inspector şcolar - învăţământ special
prof. Marilena Gabriela ION

Domeniul management

Inspectori şcolari - management instituțional
prof. Marilena Gabriela ION, prof. Marinela IANA

Inspectori şcolari - managementul resurselor umane
prof.dr. Alexandra NEGREA, prof. Florența IONESCU

Inspector şcolar - dezvoltarea resursei umane
prof. Mihaela Viviana CÎNU

Inspectori şcolari - proiecte educaţionale, învăţământ particular și alternative educaţionale
prof. Florin ȘTEFAN, prof. Ligia Estera STANCU

Inspector şcolar - reţea şcolară, plan şcolarizare
prof. Adrian MARIOARA

Inspector şcolar - educaţie permanentă
prof. Dorina GHENU

Inspector şcolar - activități extrașcolare
prof. Oana Florentina STOICESCU

Inspector şcolar - minorități naționale
-------------------------

Domeniul economic și administrativ


Contabil șef - Consilier I-A (S)
ec. Angela ANGHEL

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Marioara VACU

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Maria PĂCIUCĂ

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Livia Simona TRIFAN

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Luminița BULIGAN

Salarizare, normare - Consilier I-A (S)
ec. Paulina GUDAN

Audit - Auditor I-A (S)
ec. Ionel ȚUCMEANU

Consultanţă juridică
av. Graţian NIŢULESCU

Secretariat-arhivă - Referent specialitate II (S)
Gica CHELU

Carte școlară - Referent I-A (M)
Lucica LAZĂR

Carte școlară - Referent I-A (M)
Mirela Iulia OLOGEANU

Informatizare - Consilier I-A (S)
Miluţă VÎRLAN

Tehnic-Administrativ/Tehnic - Consilier I-A (S)
------------------------------

Tehnic-Administrativ/Administrativ - Şofer - (M)
Ștefan MANGÎRU