Organigrama

Organigrama ISJ Teleorman

Conducerea I.S.J. Teleorman

Inspector şcolar general
prof. Florin ORIȚĂ


        Inspector şcolar general adj.       Inspector şcolar general adj.
  prof. Luminița Flori VILAE
  prof. Daniela Ramona VÎJĂ
  (management)
  (curriculum și inspecție școlară)

Domeniul curriculum şi inspecție școlară


Inspector şcolar - monitorizarea programelor privind accesul la educație
prof. Raluca Ioana BEȘLEAGĂ

Inspector şcolar - educație timpurie
prof.înv.preprimar Dorina GHENU

Inspector şcolar - învăţământ primar
prof.înv.primar Mariana DINU

Inspector şcolar - limba şi literatura română
prof. Sanda MĂNICA

Inspector şcolar - limbi moderne
prof. Angela Gabriela LĂPĂDATU

Inspector şcolar - matematică
prof. Daniela VIȘINICĂ

Inspector şcolar - informatică
prof. Florența IONESCU

Inspector şcolar - fizică, chimie, biologie
prof. Alina Dumitrița ALEXE

Inspector şcolar - geografie
prof. Alexandra NEGREA

Inspector şcolar - istorie, socio-umane
prof. Florin ȘTEFAN

Inspector şcolar - religie, arte
prof. Adrian PETCU

Inspector şcolar - educaţie fizică şi sport
prof. Olimpiu Liviu VOICU

Inspector şcolar - învăţământ profesional şi tehnic
prof. Adrian MATEESCU

Inspector şcolar - învăţământ special
prof. Marilena ION

Domeniul management

Inspectori şcolari - management instituțional
prof. Cristinela Minodora DOBRICĂ, prof. Marilena ION

Inspectori şcolari - managementul resurselor umane
prof. Alexandra NEGREA, prof. Florența IONESCU

Inspector şcolar - dezvoltarea resursei umane
prof. Gheorghe PĂTRĂNESCU

Inspector şcolar - proiecte educaţionale, învăţământ particular și alternative educaţionale
prof. Ligia Estera STANCU (preluare temporară de atribuții)

Inspector şcolar - reţea şcolară, plan şcolarizare
prof. Adrian MARIOARA

Inspector şcolar - educaţie permanentă
prof. Florin ȘTEFAN

Inspector şcolar - activități extrașcolare
prof. Oana Florentina STOICESCU

Inspector şcolar - minorități naționale
prof. Ligia Estera STANCU

Domeniul economic și administrativ


Contabil șef - Consilier I-A (S)
ec. Angela ANGHEL

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Marioara VACU

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Maria PĂCIUCĂ

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Livia Simona TRIFAN

Contabilitate - Consilier I-A (S)
ec. Luminița BULIGAN

Salarizare, normare - Consilier I-A (S)
ec. Paulina GUDAN

Audit - Auditor I-A (S)
ec. Ionel ȚUCMEANU

Consultanţă juridică
av. Graţian NIŢULESCU

Secretariat-arhivă - Referent specialitate II (S)
Gica CHELU

Carte școlară - Referent I-A (M)
Lucica LAZĂR

Carte școlară - Referent I-A (M)
------------------------------

Informatizare - Consilier I-A (S)
Miluţă VÎRLAN

Tehnic-Administrativ/Tehnic - Consilier I-A (S)
------------------------------

Tehnic-Administrativ/Administrativ - Şofer - (M)
Ștefan MANGÎRU