Precizări Olimpiada de limba și literatura română – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2021-2022

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura română, gimnaziu și liceu, se va desfăşura, în centrul organizat la Școala Gimnazială Nr.4 din Turnu Măgurele, pentru gimnaziu și la Colegiul Național Unirea Turnu Măgurele, pentru liceu, în data de 19.03.2022, începând cu ora 10.00.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura română, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română nr. 261121/01.03.2022,pentru gimnaziu și nr. 26116/01.03.2022;
 • Calendarul competițiilor naţionale şcolare pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 - 2022 nr. 25.810/21.02.2022.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de limba şi literatura română –clasele IX-XII, etapa județeană, anul şcolar 2019-2020

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII - se va desfăşura în data de 21 martie 2020, începând cu ora 10:00, la Colegiul Național ,,Unirea" din Turnu Măgurele.

     Competenţele/ conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în articolul 14 (1) din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – liceu  nr. 39999/04.11.2019.

     Numărul elevilor este conform tabelelor transmise de unitățile de învățământ care au fost centre zonale de concurs.
 
     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.C., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de limba şi literatura română, clasele V-VIII, secțiunile A și B, etapa județeană, anul şcolar 2019-2020

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română–clasele V-VIII, secțiunile A și B - se va desfăşura în data de 21 martie 2020, începând cu ora 10:00, la Liceul Teoretic ,,Marin Preda" din Turnu Măgurele.

     Olimpiada de limba şi literatura română – clasele V-VIII, secțiunile A și B, se va desfășura pe două secțiuni:

 • SECȚIUNEA A – Limba şi literatura română;
 • SECȚIUNEA B – Lectura ca abilitate de viață (Nivelurile sunt conforme Cadrului european de referință LIFT-2 privind studiul literaturii în învățământul secundar, elaborat în cadrul proiectului Comenius LIFT-2-http://www.literaryframework.eu):

     - Nivelul 1 –  clasele a V-a și a VI-a
     - Nivelul 2 –  clasele a VII-a și a VIII-a
Probele scrise ale celor două secțiuni se desfășoară concomitent.

     Competenţele/ conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor  aferente celor două secțiuni se regăsesc în articolele 12, 13 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – clasele a V-a - a VIII-a – nr. 41989 / 12.12.2019.


     Numărul elevilor este conform tabelelor transmise de unitățile de învățământ (prin comisiile de la centrul zonal de concurs, unde s-a desfășurat faza locală, pentru Secțiunea A, respectiv prin responsabilii de cerc - în baza selecției interne realizate la nivelul școlilor și transmise acestora, pentru Secțiunea B) care au centralizat situația participanților la etapa județeană a acestei competiții.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.C., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de lectură "Lectura ca abilitate de viață-LAV"– etapa județeană, anul şcolar 2019-2020

     Etapa județeană a Olimpiadei de lectură "Lectura ca abilitate de viață-LAV" pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a se va desfășura sâmbătă, 15 februarie 2020, începând cu ora 10,00, la Liceul Teoretic "Alexandru Ghica" din Alexandria.

     Etapa județeană a Olimpiadei de lectură "Lectura ca abilitate de viață-LAV" pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a se desfășoară în temeiul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, numită, în continuare, Metodologie – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și potrivit prevederilor regulamentului specific aprobat cu nr. 39161din 16.10.2019.

     La etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pot participa elevii capabili să folosească lectura în vederea dezvoltării personale.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa superioară se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.C., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabelele cu elevii participanți, validate de către directorii unităților de învățământ, se vor transmite, în format editabil (excel) și scanat/pe fax,  la Liceul Teoretic "Alexandru Ghica" din Alexandria, până joi, 6 februarie 2020, ora 14.00.

Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – liceu – etapa locală, anul şcolar 2019-2020

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 8 februarie 2020, începând cu ora 10.00, în următoarele centre:

 • Colegiul Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Alexandria;
 • Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Tehnologic ,,Sf. Haralambie”- Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Liceul Teoretic Videle - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Videle;
 • Liceul Teoretic Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Zimnicea.

     Calificarea elevilor pentru etapa locală, respectiv pentru etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulamentul specific.  Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.C., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.
 
     Competenţele/ conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în:

 • Articolul 14 (1) din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – liceu  nr.  39999/04.11.2019.

     Tabelele cu elevii promovați pentru etapa locală a OLLR, nivel liceal, validate de către directorii unităților de învățământ,  se vor transmite, în format editabil și scanat/pe fax, la centrele locale de concurs, până joi, 30 ianuarie 2020, ora 14,00,  și vor avea următoarea structură:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele elevului

Unitatea de învățământ

Clasa

Numele și prenumele profesorului coordonator