Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa județeană, anul şcolar 2015-2016

Update

Etapa județeană a Olimpiadei de limbă și literatură română, gimnaziu și liceu,  va avea loc  sâmbătă, 27 februarie 2016, începând cu ora 10:00.

     Etapa județeană  a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu -  nr. 271/25.09.2015;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII-  nr. 51907/30.09.2015.


     Olimpiada de limbă şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).


     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfășura la Colegiul Național ,,Anastasescu” din Roşiorii de Vede.

     Calificarea elevilor la etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în:

 • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX-XII nr. 51907/30.09.2015;
 • Articolele 5 - 6/ 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MENCS, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa locală, anul şcolar 2015-2016

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII- nr. 51907/30.09.2015.

     Olimpiada de limbă şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 30 ianuarie 2016, începând cu ora 10,00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială ,,Al. Colfescu”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Dan Berindei”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială,, Mircea cel Bătrân”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr.2, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Liceul Tehnologic nr. 1, Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Alexandria;
 • Liceul Tehnologic „E. Racoviță”, Roşiorii de Vede – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic Videle - centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Videle;
 • Liceul Teoretic Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Zimnicea.

      Calificarea elevilor la etapa locală este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în:

 • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX-XII nr. 51907/30.09.2015;
 • Articolele 5 - 6/ 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015.

     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MENCȘ, al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabelele cu elevii promovați pentru etapa locală se vor transmite la centrele de concurs (pe fax și pe adresa de mail - format Excel - a centrului de concurs) până joi, 21 ianuarie 2015 și vor avea următoarea structură:

  Nr. Crt. Numele și prenumele elevului Unitatea de învățământ Clasa Punctajul obținut la etapa pe școală Profesor coordonator  
               

Modele subiecte olimpiadă lingvistică V-VI

Subiectele de la etapa națională a Olimpiadei de lingvistică pentru clasele a V-a și a VI-a, aprilie 2015

 

Clasa a V-a

 

 

-----------------------

Clasa a VI-a

Olimpiada de lingvistică - 2016

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se va desfășura sâmbătă, 12 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr.7 din Alexandria.

     Tabelele cu elevii participanți vor fi transmise până vineri, 4 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 7 din Alexandria.

     Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ este postat pe site-ul MECȘ, IȘJ Teleorman, precum și pe forumul directorilor.

Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață" - 2016

     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" se va desfășura sâmbătă, 5 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 4 din Turnu Măgurele.

     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a se va desfășura în temeiul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 și potrivit prevederilor regulamentului specific aprobat cu nr. 51908/30.09.2015.

     Tabelele cu elevii participanți vor fi transmise până vineri, 27 noiembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 4 din Turnu Măgurele.