Precizări Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română-etapa judeţeană, anul şcolar 2014-2015

Etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu -  nr. 66601/ 03.12.2014;
  • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română - clasele IX-XII-  nr. 56784/24.09.2014;
  • Calendarul olimpiadelor naționale școlare-anul școlar 2014-2015-nr.26358/ 21.01.2015.


Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

  • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
  • Nivel liceal (clasele IX– XII).


     Etapa judeţeană  a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 21 februarie 2015, începând cu ora 10,00, la Colegiul Naţional ,, Unirea” din Turnu Măgurele.

     Calificarea elevilor la etapa judeţeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

  • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 56784/ 24. 09. 2014;
  • ANEXA la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu - nr. 66601/ 03.12. 2014.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MECŞ, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.