CURRICULUM FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE 2022-2023

1. Structura anului școlar 2022-2023:

https://www.edu.ro/structura_an_scolar_2022_2023

Detalii suplimentare:

     Conform prevederilor articolului 2 din O.M.E. nr. 3.505/31 martie 2022 privind structura anului școlar 2022-2023, săptămâna de vacanță pentru județul Teleorman, stabilită în Consiliului de Administrație al ISJ Teleorman, va fi în perioada 13-17 februarie 2023.

2. Planuri cadru in vigoare 2022-2023:

http://programe.ise.ro/actuale.aspx

3. Programe scolare in vigoare 2022-2023:

http://programe.ise.ro

Învățămînt gimnazial     

Fizică, clasele a VI-a - a VIII-a
Chimie, clasele a VII-a - a VIII-a
Biologie, clasele a V-a - a VIII-a

Învățământ liceal

Fizica clasa a IX-a.pdf
Fizica clasa a X-a.pdf
Fizica_programa F1_F2 clasa a XI-a_a XII-a.pdf
Fizica_programa F1_F2 clasa a XII-a_a XIII-a.pdf
Chimie clasa a IX-a.pdf
Chimie clasa a X-a.pdf
Chimie_programa 1_2_3 clasa a XI-a_a XII-a.pdf
Chimie_programa_1_2_3 clasa a XII-a_a XIII-a.pdf
Biologie clasa a IX-a.pdf
Biologie clasa a X-a.pdf
Biologie clasa a XI-a.pdf
Biologie clasa a XII-a.pdf
Stiinte_teoretic clasa a XI-a.pdf
Stiinte_teoretic clasa a XII-a.pdf
Stiinte_vocational clasa a XI-a.pdf
Stiinte_vocational clasa a XII-a.pdf
Stiinte_vocational pedagogic clasa a XI-a.pdf
Stiinte_vocational pedagogic clasa a XII-a.pdf


Învățământ profesional

     Precizări privind programele şcolare pentru cultură generală care se aplică în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, începând cu anul şcolar 2014-2015

Fizica_clasa a IX-a.pdf
Fizica_clasa a X-a.pdf
Chimie_clasa a IX-a.pdf
Chimie_clasa a X-a.pdf
Biologie_clasa a IX-a.pdf
Biologie_clasa a X-a.pdf

4. Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023

Fizică
Chimie
Biologie

5. Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022

Fizică
Chimie
Biologie

6. Manuale școlare

Sursa:
www.edu.ro
http://programe.ise.ro/
https://rocnee.eu/
https://www.manuale.edu.ro/

Precizări Olimpiade fizică, chimie, biologie – etapele județene, anul şcolar 2019-2020

     Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu,  se va desfășura sâmbătă, 15 februarie 2020,  la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pe clasă fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.  

     Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, avînd următoarele două criterii generale de calificare:

  • Ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obținut la etapa județeană;
  • Punctajul obținut de un elev să reprezinte cel puțin 50% din punctajul maxim posibil al probei.


REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE FIZICĂ + Programa

Modificări ale programei pentru clasele a VI-a și a VII-a


     Etapa județeană a Olimpiadei de chimie, gimnaziu și liceu,  va avea loc  sâmbătă, 22 februarie 2020, la Colegiul Naţional Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pe clasă fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.  

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.


     Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, gimnaziu și liceu,  va avea loc  sâmbătă, 07 martie 2020, la Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pe clasă fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.


CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 - modificat

CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE FINANȚATE DE CĂTRE M.E.C. CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 - modificat

Precizări Olimpiade fizică, chimie, biologie – etapele județene, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de chimie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 16 februarie 2019, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.

     Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 23 februarie 2019, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, avînd următoarele două criterii generale de calificare:
- Ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obținut la etapa județeană;
- Punctajul obținut de un elev să reprezinte cel puțin 50% din punctajul maxim posibil al probei.

     Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 16 martie 2019, la Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.


Precizări Olimpiade fizică, chimie, biologie – etapele județene, anul şcolar 2017-2018

     Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 24 februarie 2018, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Etapa județeană a Olimpiadei de chimie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 17 martie 2018, la Colegiul Tehnic „A. Saligny” Roşiorii de Vede.

     Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 03 martie 2018, la Colegiul Naţional „Unirea” Turnu Măgurele.

 

OLIMPIADA DE FIZICĂ, ANUL ŞCOLAR 2016–2017

Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu,  va avea loc  sâmbătă, 25 februarie 2017, la Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele.

PROGRAMELE PENTRU OLIMPIADA DE FIZICĂ, AN ŞCOLAR 2016-2017