Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2019-2020

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura, în centrul organizat la Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria, după cum urmează:

1. Limba franceză - ciclul gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a) - proba scrisă, în data de 29 februarie 2020, între orele 09:00-11:00.
2. Limba franceză - ciclul liceal (clasele a IX-a - a XII-a):
- proba scrisă - în data de 29 februarie 2020, între orele 09:00-12:00;  
- proba orală - în data de 7 martie 2020, începând cu ora 09:00.

     Conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în articolul 14 (1) din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba franceză nr. 41987/12.12.2019, iar structura subiectelor este conform Anexei la Regulamentul specific menționat.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice - Limba franceză nr. 41987/12.12.2019 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare care se vor desfășura în anul școlar 2019 – 2020 nr.26117/12.02.2020, aprobat cu nr. 41.848/10.12.2019, cu modificările și completările ulterioare.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.C., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Regulamente olimpiade 2019-2020

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice - Limba franceză

 

 


ANEXĂ LA REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice - Limba franceză

Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în centrul organizat la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, după cum urmează:

1. Limba franceză - ciclul gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a) - proba scrisă, în data de 16 martie 2019, între orele 09:00-11:00.

2. Limba franceză - ciclul liceal (clasele a IX-a - a XII-a)

 • proba scrisă - în data de 16 martie 2019, între orele 09:00-12:00;
 • proba orală - în data de 23 martie 2019, începând cu ora 09:00.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) nr. 24714/16.01.2019 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2019, ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – etapa județeană, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în data de 09 martie 2019, începând cu ora 09:00, în centrul organizat la Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII-XII nr. 24715/16.01.2019;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2019, ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Regulamente/Programe olimpiade 2018-2019

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ENGLEZĂ CLASELE IX-XII 2018-2019

 

 


Programe olimpiada de limba engleză valabile 2018-2019


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) 2018-2019

 

 

ANEXĂ LA REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) 2018-2019

 

 


Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa locală, anul şcolar 2018-2019

     Etapa locală a Olimpiadei de limba franceză, nivel gimnazial și liceal, se va desfăşura sâmbătă, 16 februarie 2019, începând cu ora 13:00, în următoarele centre:

 • Centrul nr. 1 – Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria;
 • Centrul nr. 2 – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede;
 • Centrul nr. 3 – Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele;
 • Centrul nr. 4 – Școala Gimnazială nr. 1 Videle;
 • Centrul nr. 5 – Liceul Teoretic Zimnicea.

     Calificarea elevilor pentru etapa locală, respectiv pentru etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulamentul specific. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.