Olimpiada de limba engleză 2024 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultate la etapa județeană, după proba orală, susținută în data de 23 martie 2024

 

 


Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută în data de 16 martie 2024

Olimpiada de limba engleză 2024 - Rezultate finale etapa locală

Rezultatele finale, după contestații, la etapa locală, susținută pe 10 februarie 2024

Olimpiada de limba franceză 2024Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2023-2024

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu - proba scrisă - se va desfăşura, în centrul organizat la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, în data de 23 martie 2024.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba franceză nr. 24838 / 30.01.2024 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
 • Calendarul olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2023- 2024, pentru elevii din învățământul secundar nr. 24747/29.01.2024;
 • Calendarul olimpiadelor specialitatea limbi moderne, an şcolar 2023-2024, jud. Teleorman nr. 892/06.02.2024.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa județeană și națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Olimpiada de limba engleză 2024


 • Proba orală din cadrul Olimpiadei Județene de Limba engleză va avea loc sâmbătă, 23 martie 2024, începând cu ora 10.00, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria (elevii din clasele IX-XII, secțiunile A și B), în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză (clasele VII – XII) 25174/07. 02.2024 și a Adresei Ministerului Educației nr. 26446/13.03.2024.
 • CRITERIILE DE CALIFICARE ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ, 2024

Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – etapa județeană, anul şcolar 2023-2024

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în centrul organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria, astfel:

 • 16 martie 2024  - proba scrisă (clasele a VII-a - a XII-a, A și B)
 • 23 martie 2024 - proba orală (clasele a IX-a - a XII-a, A și B).

Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – anul şcolar 2023-2024

Etapa locală

     Conform Calendarului olimpiadelor specialitatea limbi moderne nr. 892/06.02.2024, etapa locală a olimpiadei de limba engleză liceu și gimnaziu are loc în data de 10 februarie 2024, ora 10.00, astfel:

 • Zona Alexandria: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”
 • Zona Roșiorii de Vede: Colegiul Național „Anastasescu”
 • Zona Turnu Măgurele: Liceul Teoretic „Marin Preda”
 • Zona Videle: Liceul Teoretic Videle
 • Zona Zimnicea: Școala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu”

     Elevii vor fi prezenți în sală în intervalul 9:00-9:30 și vor avea asupra lor carnetele de elev vizate la zi, cărțile de identitate/certificatele de naștere.

     Timpul de elaborare a răspunsurilor este de 3 ore pentru liceu și de 2 ore pentru gimnaziu.

     Olimpiada de limba engleză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII-XII în anul școlar 2023-2024 nr. 25174/07. 02.2024;
 • Calendarul olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2023- 2024, pentru elevii din învățământul secundar nr. 24747/29.01.2024;
 • Calendarul olimpiadelor specialitatea limbi moderne, an şcolar 2023-2024, jud. Teleorman nr. 892/06.02.2024.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa județeană și națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

 

Olimpiada de limba engleză 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 11-18 martie 2023